olstyk

Team Egedal - et ungdomsprojektUdskriv side


Team Egedal et klubsamarbejde i sportslig udvikling.

Klubsamarbejdet

Team Egedal er et klubsamarbejde mellem Salgslunde-Ganløse Idrætsforening, Stenløse BK og Ølstykke FC i årgangene U16, U17 og U19. Klubsamarbejdet er opbygget som en projektorganisation med repræsentanter fra klubbernes bestyrelser og ungdomsudvalg. Rent administrativt fungerer samarbejdet som holdsamarbejder for de enkelte hold, og spillerne er fortsat medlemmer af deres ”moderklub” og betaler kontingent til denne. Samarbejdets administration varetages af ØFC’s administration.

Spillerudvikling på alle niveauer

Klubbernes motivation for at indlede et Team Egedal samarbejdet er spillerudvikling på alle niveauer. Ved at samle klubbernes ressourcer kan vi nå væsentligt længere i alle fodboldens aspekter. Beslutningen skal samtidig ses som en naturlig følge af det samarbejde, som klubberne har med U-21 FC Egedal. Projektet skal ses i et længerevarende perspektiv som et dynamisk samarbejde, der forsat vil udvikle sig i fremtiden.

 Navnet og spillerdragten

Det har været vigtigt for styregruppen og lederne i Team Egedal samarbejdet at signalere, at samarbejdet er noget nyt, og at der ikke er tale om, at den ene klub overtager den anden. Det har været vigtigt at signalere vores tilhørsforhold, og at samarbejdet er lokalt funderet med den værdi, der ligger heri. Navnet Team Egedal er valgt af styregruppen som det rigtige til samarbejdet.

På samme måde har det for styregruppen været vigtigt på tøjsiden at signalere noget helt nyt. Det har ligeledes her også været vigtigt at signalere, at det ikke er den ene eller den anden klub, som man repræsentere men Team Egedal.

 Styregruppen har valgt farverne rød trøje, marineblå shorts og røde eller blå strømper (strømper er begge farver valgt). Disse farver er i dag ikke repræsenteret i klubberne.

Idegrundlag

Alle spillere er vigtige for Team Egedal at have med i projektet. Dette skal ses i lyset af, at fodboldklubberne i Danmark generelt oplever medlemsnedgang i de omhandlede årgange. Når det er sagt, er det også vigtigt for Team Egedal at have en god solid bredde, for uden den vil der ikke være nogen elite. Team Egedal satser på ”egen avl” fra yngste spiller til klubbernes højst rangerende seniorhold. Det er klart, at hvis spillere fra andre klubber finder vores projekt interessant, er de særdeles velkomne på lige fod med spillere, der altid har vært medlemmer i klubberne. I Team Egedal anser vi os selv som et alternativ til licens-klubberne men stadig med et ambitionsniveau, der rækker til at udvikle projektet til at matche licensklubberne sportsligt.

Team Egedal satser på spillerudvikling på alle niveauer. Når der i samarbejdet tales om talenter og talentudvikling, så anvendes disse begreber i bred forstand, hvilket skal forstås sådan, at Team Egedal ikke alene fokuserer på en snæver kreds af spillere men på hele årgange. Der skal være sammenhæng. Det er klart, at tilbud og forventninger hænger sammen og dermed ikke er ens for alle. En ting er dog sikkert, og det er, at alle Team Egedals spillere skal udfordres til at blive dygtigere.

Den sociale dimension er en vigtig faktor og del af fundamentet i Team Egedal. Som spiller i Team Egedal, skal alle spillere opleve kammeratskabets værdi i forhold til sporten og opleve at være en del af et netværk blandt kammerater.

Idegrundlaget er kort sagt, at vi ved samarbejdet kan opnå at få bedre hold og højere indrangering. Vi kan sikre en god bredde og mulighed for at flere spille fodbold op gennem ungdomsårgangene. Ikke mindst kan vi udnytte alle ressourcer bedre til fordel for alle aktører og interessenter.

Team Egedals målsætning

Den overordnede målsætning for Team Egedal samarbejdet er: ” At udvikle og fastholde lokale talenter til at få præference for at spille i en af samarbejdsklubberne”.

Den sportslige målsætning er, at både U19-1 og U17-1 inden for 2 år opnår indrangering i 2. division. For øvrige hold er det højst mulige indrangering med fokus på den enkeltes spillers udvikling.

Team Egedal anser ikke sig selv som en konkurrent til DBU’s licensklubber i divisionen og ligaen men som et alternativ til disse.

Organisatorisk er det klubbernes målsætning, at Team Egedal med fundament i ”moderklubberne” inden for de kommende år organisatorisk udvikler sig til et niveau, der giver realistisk grundlag for at ansøge om en DBU Licens til deltagelse i DBU’s talentudviklingsprogram.

DBU’s nye struktur i talentudviklingen er en fortsættelse af strukturen i Bedre Børnefodbold/Holdninger og Handlinger. Det er derfor vigtigt for vores licensansøgning, at vi har tilsluttet os og har gennemført Holdninger og Handlinger. Det er en proces der stadig er i gang.

Styregruppen er Team Egedals ledelse

I Team Egedal ligger den overordnede beslutningskompetence i styregruppen med reference til klubbernes bestyrelser. Den daglige beslutningskompetence og ledelse ligger hos projektlederne med reference til styregruppen. Sportsligt ligger beslutningskompetencen hos sportschefen, der i samråd med styregruppen tegner den sportslige linie.

Sportschefen og Team Egedal trænerne

I Team Egedal er sportschefen i henhold til styregruppen ansvarlig gemmeførelse af de sportslige strategier og målsætninger således, at Team Egedals trænere efterlever disse. Sportschefen er endvidere ansvarlig for vejledning og rådgivning af spillerne i forhold til deres sportslige evner samt varetagelse af spillernes overgang fra ungdomsfodbold i Team Egedal til seniorfodbold på klubbernes seniorhold. I forhold til eksterne klubber og spillere er sportschefen kontaktperson.

Trænerne i Team Egedal er struktureret i trænerteams i årgangene med en ledende og koordinerende cheftræner i hvert trænerteam. Cheftræneren i årgangen er sammen med teamtrænerne og holdledere m.v. med reference til sportschefen ansvarlig for årgangens sportslige sociale ledelse. 

Som specialtrænere er der i Team Egedal ansat talent- /tekniktrænere og målmandstrænere.

Team Egedal ”optræder” i alle 3 klubber

Med Team Egedal opnår klubberne en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer. Dette gælder både faciliteter og økonomi. Klubbernes idrætsanlæg i både Ganløse, Stenløse og Ølstykke benyttes af Team Egedal. Cheftrænerne i klubberne afgør i samråd med styregruppen, hvordan årgangene repræsenteres i klubber og udnyttelsen at banekapaciteten sker. 

I Team Egedal er der muligheder for spillerne

Team Egedal kan tilbyde alle spillere sportslig udvikling uanset niveau. For de spillere, der ønsker at satse på en karriere på højere niveau kan Team Egedal tilbyde deltagelse på Team Egedal U21 og mulighed at spille divisionsfodbold. Yderligere er der adgang til sundhedssektor i både ØFC og SB.

I forhold til klubbernes 1. seniorhold har Team Egedal allerede vist sin styrke i form af den seriøsitet, der fra trænernes side lægges i spillerudviklingen. Team Egedal har som følge af trænerpåsætningen mulighed for at matche vores seniorcheftrænere sportsligt og skabe og holde den nødvendige kontakt. Dette har konkret båret frugt ved, at Team Egedal inden for de sidste par år har leveret flere spillere til klubbernes 1. seniorhold. En udvikling som klubberne i fremtiden har stor forventning til set i forhold til det spillermateriale, der arbejdes med i Team Egedal.

I alle 3 klubber tilbyder Team Egedal et godt socialt klubmiljø med vægt på kammeratligt samvær. Team Egedal anser det som vigtig, at spillerne kan knytte sociale netværk i klubberne, og at disse netværk også kan støtte spillerne uden for klubberne. 


Team Egedal
styregruppen